کوپلین عنکبوتی

انتخاب کوپلینگ

برای ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ…
ادامه مطلب

کوپلینگ هیدرولیکی چیست؟

کوپلینگ هیدرولیکی چیست؟ كوپلينگ‌هاي هيدروليكي معمولاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) ماشين‌هاي هيدروليكي ب) ماشين‌هاي جابجايي(مانند سيلندر و پيستون)…
ادامه مطلب