انواع بلبرینگ , بیرینگ به عنوان یک جزء مکانیکی برای انتقال قدرت و حرکت بخشی خاص استفاده می شود و این کار را با استفاده از نیروی کم اصطکاک بیرینگ انجام می شود که به راحتی می چرخد (یا به راحتی در یک جهت حرکت می کند). بیرینگ ها در انواع بسیار متنوعی ساخته می شوند، که با توجه به نوع کاربرد، جهت تحمل نیرو و … دسته بندی می شوند. در شکل زیر انواع بیرینگ ها نشان داده شده است.

بیرینگ از عنوان انگلیسی Bearing ( که از فعل to bear به معنی تحمل کردن) گرفته شده است.
در اصطلاح عامیانه به همه انواع بیرینگ ها بلبرینگ گفته می شود که مخفف شده ball bearing می باشد.

مطالب مرتبط