فروش

خرید مطمئن از شما


میخریم ! منصفانه میخریم! نقدی میخریم !
اگر بلبرینگ بلا استفاده دارید !
اگر بلبرینگ ایی دارید که دیگر لازم ندارید !
اگر میخواهی با بلبرینگ دیگه تعویض اش کنی
ما اینکار را برایتان انجام میدهیم ، ملزومات صنعتی، کاسه نمد، زنجیر، یاتاقان بلبرینگ و اقلام صنعتی مازاد شما را خریداریم

راه های تماس با فروشگاه ایمن رول