برینگ های خود تنظیم

داراي دو رديف ساچمه و يك شيار مشترك كروي (منحني) در رينگ خارج خود مي‌باشند. اين ويژگي موجب خاصيت خودتنظيمي برينگ‌ها مي‌شود و اجازه مي‌دهد كه شافت نسبت به ياتاقان (جايگاه ثابت خود) داراي انحراف باشد؛بنابراين، اين نوع برينگ‌ها براي استفاده در محل‌هايي كه عدم تطابق و ناهم‌راستايي ممكن است در اثر خطاهاي ناشي از نصب و يا انحراف شافت وجود داشته باشند، مناسبند.

در محل هایی که ظرفیت تحمل بار بلبرینگ های خودتنظیم ناکافی هستندبجای آنها باید از بلبرینگ های ساچمه بشکه ای ( دو ردیفه ) که دارای همین خاصیت می باشند استفاده شود.بلبرینگ های خودتنظیم که دارای پسوند E هستند دارای ظرفیت تحمل باز بیشتر نسبت به انواع استاندارد قبلی خود می باشند چون طراحی داخلی بلبرینگ تصحیح و پیشرفته تر گردیده است.به این ترتیب بلبرینگ نوع E نسبت به نوع ساده خود می تواند بار بیشتری را تحمل نماید و در صورتیکه مقدار بار ثابت باشد ( نسبت به توع بدون E ) در آنصورت بلبرینگ عمر طولانی تری خواهد داشت .عموما بلبرینگ های نوع E دارای قفسه فیبری مخصوصی هستند.

بلبرینگ های خودتنظیم در طرح و اندازه های متعددی ساخته می شوند که متداول ترین آنها عبارت انداز:

بلبرینگ های خود تنظیم نوع ساده ( بدون کاسه نمد )
بلبرینگ های خودتنظیم با کاسه نمد در دو طرف بلبرینگ
بلبرینگ های خود تنظیم بوش بلند
انواع بلبرینگ های خودتنظیم

1-نوع اصلی این بلبرینگ ها با رینگ داخلی استوانه و یا مخروطی با شیب یک به دوازده تولید می شوند و برای نوع سوراخ مخروطی آن که اصطلاحا به آن کونیک ( K ) می گویند آداپتور ( بوش با مهره چاکنت و واشر قفلی ) مناسب آن نیز ساخته می شوند که به کمک آن می توان بلبرینگ را به راحتی و با سرعت بر روی شفت صاف و یا ناصاف جازده و سوار نمود.

2-بلبرینگ های خودتنظیم با کاسه نمد در هر دوطرف نیز تولید می شوند که کاسه نمد ها نسبت به آب و روغن مقاوم و از نفوذ آن به داخل بلبرینگ جلوگیری می نمایند.جنس کاسه نمد ها از لاستیک و دارای صفحات و لایه های تقویت شده می باشند.محدوده حرارتی انواع کاسه نمد دار بین 40- تا 120+ درجه سانتیگراد می باشد.قطر بیرونی کاسه نمد در شیار موجود در رینگ خارجی بلبرینگ جای گرفته و تا هنگامی که لبه های آن بر روی رینگ داخلی بلبرینگ و شیار موجود بر آن قرار دارند بدون تغییر حالت بلبرینگ را بطور کامل آببندی می نمایند.

که طور استاندارد بلبرینگ های دارای کاسه نمد دارای یک نوع گریس پایه لیتیم با محدوده دمایی 30- تا 110+ درجه سانتیگراد هستند و نیازی به روانکاری مجدد ندارند.

بلبرینگ های کاسه نمد دار همانند نوع ساده آن با سوراخ استوانه ای و کونیک ( K ) ساخته می شوند و برای جازدن آنها از بوش و مهره چاکنت و واشر قفلی استفاده می شود.

پسوندها

متداول ترین پسوند هایی که در بلبرینگ های خودتنظیم بکار می روند در زیر توضیح داده شده اند :

C3: لقی شعاعی بیشتر از نرمال
E: طراحی داخلی بلبرینگ بهینه سازی گردیده است
K:سوراخ داخلی مخروطی ( کونیک ) با شیب یک به دوازده 1:12
M: قفسه بلبرینگ از جنس برنج
E+K+TN9 :EKTN9
E+M :EM
E+TN9 :ETN9
K+M :KM
K+TN9 :KTN9
2RS: بلبرینگ در هر دو طرف دارای کاسه نمد لاستیک با لایه های تقویت شده می باشد

مطالب مرتبط