برینگ کف گرد

اين نوع برينگ‌ها به صورت يك‌طرفه و دوطرفه ساخته مي‌شوند و مي‌توانند بارهاي محوري را تحمل كنند. همچنان سرعت چرخش آنها مي‌تواند قابل توجه باشد. اجزاي اين سري جدايي‌پذيرند و در نتيجه جازدن آنها راحت است، چون واشر شافت، واشر محفظه، ساچمه و قفسه به صورت جدا جا زده مي‌شوند.

بیرینگ های کف گرد به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

بال بیرینگ کف گرد

این مدل از دارای ساچمه هایی می باشد که درون حلقه ای قرار گرفته اند و دو واشر بالا و پایین آنها قرار میگیرد. بلبرینگ های کف گرد می توانند در کاربردهایی با نیروی تراست کمتر جایی که نیروی شعایی کمی وجود دارد مورد استفاده قرار بگیرند. واشر های بگار گرفته شه می توانند بصورت تخت و یا شیار دار باشند. انواع مختلف بلبرینگ های کف گرد با قفسه های فولادی و برنجی تولید می شوند. این نوع بلبرینگ ها در انواع یک ردیفه و دو ردیفه تولید می شوند.

بلبرینگ کف گرد تک ردیفه single Direction Ball Bearings

این بلبرینگ ها برای موقعیت دهی محور شافت و تحمل بار وارد شده، فقط از یک طرف مناسب هستند و اصلا نمی توانند بار شعاعی را تحمل کنند.
بلبرینگ کف گرد تک ردیفه از یک واشر با شیار ساچمه، قفسه به همراه ساچمه ها و یک واشر محفظه با شیار ساچمه تشکیل شده است. واشر محفظه بنا به نیاز می تواند به صورت تخت و مسطح و یا قوسی شکل ساخته شود که در حالت دوم در صورتیکه از یک واشر نشیمن گاه نیز استفاده شود، برینگ قادر به تطابق با ناهمراستائی های اولیه شافت خواهد بود. نظربه اینکه بلبرینگ قابل تفکیک شدن است، نصب آنها ساده است.

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه Double Direction Ball Bearings

این بلبرینگ ها قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشند و مانند نوع یک ردیفه نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود. این بلبرینگ ها شامل یک واشر شافت با دو شیار ساچمه در دو طرف خود، دو سری قفسه و ساچمه و دو واشرمحفظه هستند که همانند نوع قبلی (یک ردیفه) واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشند. این نوع بلبرینگ ها نیز قابل تفکیک شدن هستند.

رولبرینگ کف گرد

رولربیرینگ های کف گرد از المان های استوانه ای رول، تشکلی شده اند. آنها نسبت به نوع بلبرینگ کف گرد تحمل ظرفیت نیرویی بسیار بیشتری را دارند. در این حالت واشر ها عموما تخت هستند و از نوع شیار دار استفاده نمی شود.

مطالب مرتبط