بلبرینگ مفصلی یا با نام خارجی و تجاری Rod End و همین طور با عنوان عنوان اتصالات یا Rose در کشور انگلیس و سایر مناطق دنیا نامیده و آشنا میباشد و همین طور این نوع بلبرینگ در ایران به بیرینگ سرجکی و یا به طور عمومی به بلبرینگ مفصلی معروف و استفاده میشود.به طور کلی بلبرینگ مفصلی در اتصال مفصلی مورد نیاز است و جایی که اتصال پنجه ای نا مناسب باشد میتوان از بلبرینگ مفصلی استفاده کرد. در داخل این دسته از بلبرینگ ها بسته به نوع کاربری ساچمه های کروی و سوزنی استفاده شده است که در اتصالاتی که نیاز به فضای بیشتری برای محور باشد نوع ساچمه سوزنی انتخاب میشود.

بلبرینگ مفصلی

مطالب مرتبط