بلبرینگ استوانه ای یک طرفه

برينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه ساچمه در طرح‌هاي گوناگوني توليد مي‌شود كه از نظر ترتيب و نوع لبه‌ها با يكديگر تفاوت دارند. فقسه و رول‌ها (ساچمه‌هاي استوانه‌اي شكل) حائل بين لبه‌هاي كامل يكي از دو رينگ داخلي و يا بيروني يك برينگ قرار گرفته‌اند.

مطالب مرتبط