رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای از نوع خودتنظیم بوده و در نتیجه نسبت به ناهمراستایی زاویه شفت نسبت به محفظه خود ( یاتاقان ) و یا خم شدن شفت در مواقع کار حساس نمی باشند و از این نظر دارای خصوصیات مشترکی با سری بلبرینگ های خودتنظیم هستند ولی رولبرینگ های بشکه ای در مورد بار های محوری و شعاعی ظرفیت تحمل بار بسیار بیشتری دارند.این رولبرینگ ها مخصوص تحمل بار های سنگین هستند.در این سری از ساچمه های استوانه ای متقارن بلند با قطر زیاد استفاده شده است که باعث افزایش تحمل بار رولبرینگ می شود.

در حال حاضر طراحی داخلی آنها براساس آخرین دستاورد های روز صورت پذیرفته و ویژگی هایی از قبیل وجود حلقه راهنما برای هدایت بهتر ساچمه ها در حرکت و چرخش,سطح لغزنده منحنی شکل و انجام تصحیحات سطوح رولبرینگ موچب می شود که رولبرینگ بتواند:

با سرعت زیاد و تولید حرارت اندک کار کند.
خود را با بار های محوری نسبتا زیاد تطبیق دهد و عمر مفید زیادی داشته باشد.
قابلیت اطمینان این سری و تنوع ابعاد آنها بسیار بیشتر از سایر بیرینگ ها است.

انواع رولبرینگ های بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای با رینگ داخلی استوانه ای یا مخروطی ساخته می شوند.حلقه مخروطی درای شیب یک به دوازده است به جز برای سری های 240 و 241 که نسبت آن یک به سی است.همچنین بوش های کششی و تبدیلی مناسب برای رولبرینگ ها با حلقه مخروظی موجود است.این نوضوع باعث می شود تا رولبرینگ ها به راحتی بر روی شفت سوار شوند.

لقی داخلی

رولبرینگ های بشکه ای بطور استاندارد دارای لقی داخلی شعاعی نرمال هستند و این رولبرینگ ها با لقی داخلی بیشتر و یا کمتر هم تولید می شوند.

طرح ها

با توچه به سری رولبرینگ و اندازه آن رولبرینگ ها بشکه ای به صورت دو طرح نشان داده شده شاخته می شوند که نوع آنها بصورت پسوند بعد از شماره رولبرینگ مشخص می شوند.برای کیفیت افزایش روانکاری بجز موارد استثنا این خانواده دارای شیار روغن کاری سرتاسری و سه سوراخ روانکاری در حلقه خارجی هستند ( W33 ) این طرح در رولبرینگ های نوع E بصورت استاندارد رعایت می شود.

مطالب مرتبط