فرچه سیمی ابزاری است با دسته‌های استخوانی، پلاستیکی یا چوبی که از تعداد بسیار زیادی رشته باریک سیم فولادی سخت با کربن بالا و یا برنجی، و یا استیل، ساخته شده‌است. از این ابزار برای سابیدن و پرداخت سطوح سخت مثل سنگ یا فلزات دیگر داخل جان لوله ها و یا شیار که رسوب میگیرند استفاده می‌کنند.

ساخت و تولید انواع فرچه سیمی:

فرچه سیمی استیل
فرچه سیمی برنجی
فرچه سیمی فولادی
فرچه تخت بافته
فرچه سیمی سر دریلی
فرچه سیمی کاسه ایی
قبول سفارسات

مطالب مرتبط