فیلترهای کیسه ای ( بگ فیلتر ) نوعی از سیستم‌های غبار زدایی دارای راندمان بالا می‌باشند.این فیلترها که شامل کیسه‌های عمودی به قطر ۲۰۰-۱۴۰ میلی‌متر و ارتفاع ۳۲۰۰-۲۳۰۰ میلی‌متر می‌باشند و به طور معمول تعدادی از کیسه‌ها را در یک محفظه فلزی به طور موازی در کنار هم قرار می‌دهند و جریان غبار از درون آن عبور می‌کند.این نوع فیلترها برای ذراتی با قطر حدود یک میکرون به کار می‌روند و اگر به طور مناسب طراحی شوند دارای راندمان پالایش ۹۵ درصد خواهند بود.

روش‌های قرارگیری در مسیر جریان

به دو روش می‌توان فیلترهای کیسه‌ای را در معرض جریان غبار قرار داد:
نصب بعد از هواکش

جریان به داخل سیستم دمیده شود ولی به لحاظ اینکه دستگاه در فشار بالاتر از جو کار خواهد کرد این امکان بسیار زیادی برای بروز نشت غبارهای آلوده وجود دارد. بنابراین این روش مطرود است.
نصب قبل از هواکش
جریان از داخل سیستم مکش شود. در این روش چون دستگاه در فشاری پایین تر از فشار جو کار می‌کند امکان نشت وجود نخواهد داشت. در ضمن اجزا متحرک هواکش با ذرات غبار برخورد ندارند. بنابراین جریان از دستگاه مکش می‌شود.

مطالب مرتبط