کاسه نمد در بیرینگ از ورود مواد اضافی به داخل بیرینگ و نشت روانکار از آن جلوگیری می کند. در انتخاب کاسه نمد مناسب پارامترهایی نظیر نوع روانکار (روغن یا گریس)، سرعت دورانی، وضعیت شافت (افقی ا عمودی) و امکان ناهمراستایی آن، مقدار فضای موجود، اصطکاک کاسه نمد و حرارت ناشی از آن و محیط کار باید در نظر گرفته شوند. کاسه نمد ممکن است با برینگ به صورت یکپارچه و یا جدای از آن در بیرون برینگ باشد.

انواع کاسه نمد

کاسه نمد گرافیتی مخصوص کمپرسور و کارکرد در دماهای بالا
کاسه نمد سیلیکون مخصوص حرارت خشک
کاسه نمد وایتون مخصوص حرارت بالا و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و روغن
کاسه نمد NBR(ضد روغن)
اورینگ سیلیکون
اورینگ NBR(ضد روغن)
اورینگ وایتون

و همچنین انواع کاسه نمد در رنگها ، سايزها و متريالهاي گوناگون از جمله :

متريال NBR ضد روغن وحرارت
متريال NR معمولي
متريال SILICONE ضد حرارت – ضد روغن – بهداشتی – پزشکی – مواد غذایی
متريال EPDM ضد اسيد ومقاوم در برابر آب شور دريا
متريال NR+PBR ضد سايش
متريال VAITON ضد روغن ، ضد حرارت و مقاوم در برابر عوامل شيميايي و سايش
متريال KALREZ ضد روغن و حرارت و مقاوم در برابر عوامل شيميايي و سايش

مطالب مرتبط