بعضی از مهم ترین مزایای استفاده از چسب ها، نسبت به انواع دیگر اتصال نظیر جوش، لحیم، پرچ، پیچ، … به شرح زیر است:

۱- چسب ها می توانند مواد مختلف را که ممکن است همجنس نباشند، نظیر فلزات، پلاستیک ها، لاستیک ها، چوب، کاغذ و …، به یکدیگر متصل کنند.

۲- چسب ها بهتر از هر روش دیگری می توانند صفحات نازک را به یکدیگر یا به اجسام دیگر متصل کنند. قطعات ورقه ای شکل را، در صورتیکه سایر روش های اتصال موجب انحراف آن ها از شکل طبیعی می گردد تنها به کمک چسب ها می توان به یکدیگر پیوند داد.

۳- ظاهر محصول ساخته شده با چسباندن سطوح به یکدیگر بهتر و زیباتر خواهد شد و حذف درزها و شکاف ها نیز ممکن می گردد.

۴- تنوع حالت فیزیکی و روش کاربرد چسب موجب می گردد که در بسیاری از فرآیندهای تولیدی بتوان از آن استفاده نمود.

۵- اتصال اجزای سازنده ی یک جسم با استفاده از چسب سریع تر، ارزان تر و اغلب محکم تر از روش های دیگر است.

۶- انعطاف پذیری و قابلیت کشش و تراکم اغلب چسب ها موجب می شود که نیروهای وارده بر جسم، تعدیل و اتصال در مقابل این نیروها مقاومت نماید.

۷- مواد حساس در برابر حرارت، که سایر روش ها مثل جوش یا لحیم آن ها را تخریب می کند، می توانند با چسب به نحو مطلوب به یکدیگر متصل شوند.

۸- در صورت استفاده از چسب به جای پرچ و پیچ، وزن قطعه کم تر خواهد بود و احتمال خوردگی گالوانیکی که به دلیل اتصال دو نوع فلز غیر همجنس (یعنی قطعه و پیچ یا پرچ) پدید می آید وجود نخواهد داشت.

۹- در بسیاری از موارد وجود لایه ی چسب بین سطوح موجب عایق شدن جسم از نظر الکتریکی، حرارتی و صوتی می گردد.

مطالب مرتبط